Halide Edip Adıvar’dan altın değerinde okuma önerileri

Halide Edip Adıvar'dan altın değerinde okuma önerileri

Türk edebiyatının ve cumhuriyet döneminin güçlü kadın yazarlarının balında gelen Halide Edip Adıvar, genç okurlara, yazıcılara tavsiyelerde bulunmuş. Yazarın, gençlere Tanzimat edebiyatından kitap tavsiye etmemesi ise bir hayli ilgin.

Yazarın son yayımlanan Halka Doğru kitabı da Büyük Mecmua ve Yedigün dergilerinde yayımladığı yazıları bir araya getiriyor.

Kültürden siyasete birçok konunun işlendiği yazılarda Halide Edib, bizlere yakın tarihimize dair önemli ayrıntılar anlatıyor.

GENÇ YAZICILARA DAİR..

15 Şubat ve 22 Şubat 1938 tarihlerinde Yedigün’de yayımlanan iki bölümlü “Genç Yazıcılara Dair” yazısında ise ilginç bir bahis açıyor. Genç bir yazarın sorduğu üç sorunun yanıtlarından oluşan bu yazılarda Halide Edib, genç yazarlara önemli tavsiyeler veriyor.

DÜNYA EDEBİYATINA İLGİ

Dünya edebiyatını çok iyi bilen ve takip eden bir yazar olmasına rağmen son soruya, “Türkçe yahut ecnebi lisanlarda hangi eserleri en çok bir genç muharrire tavsiye edersiniz?” sorusuna da cevap veriyor.

Halide Edip Adıvar'dan altın değerinde okuma önerileri

Halide Edip

İşte yazarın önerileri..

HALK MASALLARI…

“Bütün halk masalları; yani Âşık Kerem, Leyla ve Mecnun, Aslı ile Kerem vesaire. Divan edebiyatının bir kısmı: yani Fuzulî, Galip Dede, Nedim hatta biraz Nef’î.  Bizde yeni ile eski arasında belirip çabuk geçen Vasıf Enderunî gibi natüralist mektep edebiyatı. Âşık Paşa’dan başlayarak Cevdet Paşa’ya kadar gelen bütün tarihleri, bilhassa Naima’yı.”

Halide Edip Adıvar'dan altın değerinde okuma önerileri

“TANZİMAT EDEBİYATINDAN TAVSİYE ETMİYORUM”

“Tanzimat edebiyatından bir şey tavsiye etmiyorum çünkü bu edebiyatı liseler ve üniversitenin esaslı bir surette talebeye okuttuğunu farz ediyorum. Mektep hayatı geçtikten sonra okuyacağı muharriri her romancı kendi zevkine ve ihtiyacına göre tespit eder. Garp edebiyatında okunacak kitaplara gelince, bu da Türk romancısının zevkine göre değişir. Umumiyetle söylenecek şey, bugün sayısı gittikçe artan ve kökleri eski harslarda fikir ve sanat cereyanlarını her romancının takip etmesi lazımdır.”

Bir yanıt yazın